Krąg Kobiet w różanych miejscach.

Krąg Kobiet w różanych miejscach.

Od 2016 roku organizuję wyjazdowe warsztaty w Kręgu Kobiet do komfortowych i różanych miejsc. Podczas naszych magicznych wydarzeń zapraszamy wewnętrzną mądrość i łączymy się z nią poprzez świadomy oddech, śmiech oraz medytację SERCA. Odnajdujemy w sobie źródło...